Czteroletnie porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Muzyki Dawnej „Canor”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

W piatek, 12 października 2018 w Zielonej Górze Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbieta Anna Polak oraz Prezes Fundacji „Canor” Cezary Zych podpisali czteroletnie porozumienie dotyczące wszechstronnej współpracy związanej z festiwalem „Muzyka w Raju”, cyklem koncertowym „Przedsionek Raju” oraz innymi inicjatywami inspirowanymi przez te dwa wydarzenia. 
 
Porozumienie podkreśla znaczenie jakie dla życia kulturalnego i promocji Województwa mają działania Fundacji oraz przewiduje zaangażowanie Województwa w promocję festiwalu i innych projektów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 
Jest to drugie wieloletnie porozumienie zawarte pomiędzy partnerami (poprzednie obejmowało lata 2016 - 2018) i stanowi ukoronowanie systematycznej, rozpoczętej w roku 2008, współpracy, która obok wydarzeń koncertowych i festiwalowych obejmowała m.in nagrania płytowe, radiowe oraz rejestracje video.