Sponsorzy

 

Mecenat

 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Partner cyklu

 
   
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 

Partnerzy cyklu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor fundacji Canor

 
 
 
 
 
 

Sponsor cyklu

 
 
 
 
 
 
 
 

Patroni medialni

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerzy wykonawczy

 
 
 
 
Gościniec na Półwyspie
 
 
 
 
 
 

Organizator